Friday, March 06, 2015

ترمیک

Article Index
ترمیک
ترمیک 2
All Pagesآموزشگاه سفیر دانش

دورهای آموزشی

 • ترمیک (کلاس ها 2 روز در هفته و هر تایم آموزشی 1 ساعت و 45 دقیقه)

 • فشرده ( کلاس ها 3 روز در هفته و هر تایم آموزشی 3 ساعت)

 • کلاس های یک روز در هفته

 • کلاس های جمعه

 • IELTS

 • TOEFL

برنامه زمانبندی سفیر دانش

برنامه زمان بندی جلسات تابستان 2 سال 93
روز های زوج از تاریخ 5/13 دو شنبه و چهار شنبه
روزهای فرد از تاریخ 5/14 یکشنبه و سه شنبه
final کلاسها تاریخ 6/25 و 6/26

اخبار جدید

آزمون جذب مدرس... ( به زودی) جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 5-34420884 و 33361576 تماس حاصل فرمایید!

 

 

تخفیف ویژه برای زبان آموزان در حال تحصیل در آموزشگاه: با معرفی 1 نفر از 20% تخفیف و با معرقی 2 نفر از 40% تخفیف برخوردار شوید. همچنین با معرفی 3 نفر می توانید یک ترم را به صورت رایگان ثبت نام کنید!

امتیازات موسسه

 • دریافت لوح تقدیر از
 • دریافت لوح تقدیر از
 • دریافت لوح تقدیر از
 • دریافت لوح تقدیر از
 • دریافت لوح تقدیر از
Brown Blue Orange